Cafe Rang Xay LionKing Chồn Nữ Hoàng Moka (KÈM HỘP QUÀ TẶNG) – LKRX203

Nhà sản xuất : Công ty TNHH Rainbow Việt Nam.

Đạt Chứng nhận An Toàn Thực Phẩm cấp bởi Tổ chức URS Anh Quốc