RAINBOW VIỆT NAM định hướng phát triển thành Tập đoàn sản xuất và chế biến Cà phê , Nông Sản Việt hàng đầu khu vực.

KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI

Không ngừng đổi mới, sáng tạo để kiến tạo hệ sinh thái các sản phẩm dịch vụ đẳng cấp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt và nâng tầm vị thế của thương hiệu Việt trên trường quốc tế.

CHÚ TRỌNG NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ

Trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh,RAINBOW chú trọng vào nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ, cải tiến kỹ thuật để tiết kiệm vật tư, nguyên liệu, năng lượng, giảm thiểu lượng phát thải CO2 và sản xuất ra những sản phẩm “xanh” chất lượng nhất mà lại thân thiện với môi trường.