Cafe Phin Giấy LionKing Chồn Đam Mê – LKRX201

Nhà sản xuất : Công ty TNHH Rainbow Việt Nam.

Đạt Chứng nhận An Toàn Thực Phẩm cấp bởi Tổ chức URS Anh Quốc