Cafe Hoà Tan LionKing 4in1 Nhân Sâm – LKHT102

Nhà sản xuất : Công ty TNHH Rainbow Việt Nam.

Đạt Chứng nhận An Toàn Thực Phẩm cấp bởi Tổ chức URS Anh Quốc