VÌ SAO BẠN CHỌN | RAINBOW VIỆT NAM

“CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÚP NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Chúng tôi quan niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là chiến lược đầu tư cho sự thành công trong tương lai của công ty. Vì thế, là nhân viên của Rainbow Việt Nam bạn sẽ có cơ hội được đào tạo nhằm hòan thiện các kỹ năng, kiến thức đáp ứng được yêu cầu và thách thức trong công việc. Các khóa đào tạo về chuyên môn và kỹ năng cũng như các buổi tham gia huấn luyện thực tế được chúng tôi tổ chức thường xuyên .

“CHẾ ĐỘ LƯƠNG BỔNG & ĐÃI NGỘ XỨNG ĐÁNG 

Chúng tôi tin rằng con người là tài sản quý nhất của Rainbow Việt Nam nên chúng tôi xem tiền lương cũng là tiền đầu tư hiệu quả nhất. Chính vì thế làm việc tại Rainbow Việt Nam bạn sẽ nhận được mức lương tương xứng với năng lực và cạnh tranh so với thị trường

“NHIỀU CƠ HỘI CÔNG VIỆC MỚI CÙNG VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KHÔNG NGỪNG CỦA CÔNG TY

Chúng tôi luôn có tham vọng phát triển hơn nữa. Trong quá trình phát triển và mở rộng đó sẽ có nhiều công việc mới được tạo ra, bạn sẽ có cơ hội được thử sức với những vai trò, thách thức mới. Điều này cũng giúp khơi dậy năng lực tiềm ẩn và khả năng sáng tạo của bạn.

“NỀN VĂN HÓA TẠO CẢM HỨNG LÀM VIỆC NHIỀU Ý TƯỞNG SÁNG TẠO & KHÁC BIỆT

Chúng tôi đề cao rất nhiều vào tính sáng tạo và sự hứng thú trong công việc của bạn. Chính vì thế chúng tôi luôn nỗ lực tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp nhưng không kém phần thân thiện và cởi mở để mỗi cá nhân có thể tự do phát huy tính sáng tạo, giải phóng được tiềm năng của bản thân từ đó tạo ra sự khác biệt.