Nếu gọi hoạt động kinh doanh và thị trường là đầu ra, thì nguồn lực là trụ cột chống đỡ đầu vào, giúp công ty có đủ năng lực để đảm bảo duy trì khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách ưu việt. 

Tập đoàn RAINBOW có được vị thế trên thị trường ngày hôm nay là điều không dễ dàng. Nếu lơ là với nguồn lực và để cho nguồn lực bị suy yếu thì chắc chắn không thể tiếp tục duy trì vị trí lợi thế trên trị trường trong tương lai.

NGUỒN LỰC CÔNG TY BAO GỒM:

CON NGƯỜI

TÀI CHÍNH

CÔNG NGHỆ 

MÁY MÓC – THIẾT BỊ

CON NGƯỜI

Trong các nguồn lực mà công ty có được, con người là nguồn lực quan trọng nhất. Trong hệ thống quản trị hiện đại, quan điểm quản trị nguồn nhân lực rất khác so với mô hình quản trị kiểu thuận tiện truyền thống . 

Một đội ngũ nhân lực mạnh luôn là một lợi thế khác biệt không thể chối cãi đối với các công ty. Bằng chứng là các công ty không ngừng chấp nhận bỏ ra những khoản lương bổng cao hơn để “bắt” những người giỏi của nhau.

TÀI CHÍNH

Tài chính mạnh là một ưu điểm khác của công ty. Cho dù trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các công ty có thể dễ dàng huy động vốn từ thị trường và từ các tổ chức tài chính, một nguồn tài chính tự chủ dồi dào luôn giúp công ty mạnh dạn trong việc đầu tư vào những dự án kinh doanh mang tính chiến lược lâu dài mà không bị áp lực bởi lãi suất huy động cao như những công ty khác.

CÔNG NGHỆ

Công nghệ, bí quyết sản xuất là một lợi thế mà muốn có phải đầu tư nghiên cứu và tích lũy qua nhiều năm. Đối với các nước phát triển, khi đánh giá năng lực cạnh tranh giữa các công ty đối thủ, họ thường xem xét số lượng bằng phát minh sáng chế và chứng nhận sở hữu trí tuệ như là một tiêu chí đo lường mang tính quyết định. Trong một môi trường pháp lý minh bạch, một công ty sở hữu nhiều công nghệ, nắm nhiều bằng phát minh sáng chế, cò thể dễ dàng khống chế đối thủ của mình.

MÁY MÓC – TRANG THIẾT BỊ

Công nghệ, bí quyết sản xuất là một lợi thế mà muốn có phải đầu tư nghiên cứu và tích lũy qua nhiều năm.Trong một môi trường pháp lý minh bạch, một công ty sở hữu nhiều công nghệ, nắm nhiều bằng phát minh sáng chế, cò thể dễ dàng khống chế đối thủ của mình.Máy móc thiết bị thể hiện năng lực cung cấp ổn định về quy mô số lượng (scale) và tính đa dạng chọn lựa (scope).