Cafe Phin Giấy LionKing Chồn Huyền Thoại – LKRX202

Nhà sản xuất : Công ty TNHH Rainbow Việt Nam.

Đạt Chứng nhận An Toàn Thực Phẩm cấp bởi Tổ chức URS Anh Quốc