Trà Đen Túi Lọc Nhãn Vàng Robinson Farm

✔️Đạt Chứng nhận quốc tế ISO 22000:2018 An Toàn Thực Phẩm cấp bởi Tổ Chức URS Anh Quốc.

✔️Chứng nhận HACCP hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm được cấp bởi Hoa Kỳ.

✔️Chứng chỉ ISO 14000:2015 Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường cấp bởi PQI Việt Nam