Ngũ Cốc Mầm Lúa Mạch Yến Mạch Gama – GMN04

Nhà sản xuất : Công ty TNHH Rainbow Việt Nam.

Đạt Chứng nhận An Toàn Thực Phẩm cấp bởi Tổ chức URS Anh Quốc