Ngũ Cốc Dinh Dưỡng Gama 5in1 – GMN03

Nhà sản xuất : Công ty TNHH Rainbow Việt Nam.

Đạt Chứng nhận An Toàn Thực Phẩm cấp bởi Tổ chức URS Anh Quốc