Hạt Điều Vỏ Lụa Rang Muối Robinson Farm (350G) – RFNS02

Nhà sản xuất : Công ty TNHH Rainbow Việt Nam.

Đạt Chứng nhận An Toàn Thực Phẩm cấp bởi Tổ chức URS Anh Quốc