Hạt Điều Vỏ Lụa Rang Muối Robinson Farm (225G) – RFNS01

Nhà sản xuất : Công ty TNHH Rainbow Việt Nam.

Đạt Chứng nhận An Toàn Thực Phẩm cấp bởi Tổ chức URS Anh Quốc