Cafe Hoà Tan Lion 4in1 Capuccino Vị Dừa – LHT105

Nhà sản xuất : Công ty TNHH Rainbow Việt Nam.

Đạt Chứng nhận An Toàn Thực Phẩm cấp bởi Tổ chức URS Anh Quốc