Cafe Hoà Tan Lion 3in1 Gu Sữa Đá Việt Nam – LHT104

Nhà sản xuất : Công ty TNHH Rainbow Việt Nam.

Đạt Chứng nhận An Toàn Thực Phẩm cấp bởi Tổ chức URS Anh Quốc