Nguồn lực

Nguồn lực & Nền tảng

Mỗi ngày, nhân viên Rainbow – tham gia nghiên cứu và phát triển những thế hệ sản phẩm mới tốt hơn , những sản phẩm phục vụ con người một cách tốt nhất .Tạo nguồn năng lượng mới và đánh thức ý tưởng tràn đầy sức sống mới cho cuộc sống phồn vinh . 

- Đánh Thức Ý Tưởng đóng vai trò quan trọng trong việc kinh doanh của Rainbow và những sản phẩm chất lượng của Rainbow mới liên tục xuất hiện trên thị trường. Sản phẩm chất lượng là điều cần thiết để năm giữ một vị thế cạnh tranh trong kỷ nguyên thực phẩm SẠCH, thực phẩm TỐT, chất Lượng Cao của xu hướng hiện nay,thông qua sự hợp tác của những con người đầy ý tưởng sáng tạo, đầy tinh thần trách nhiệm , sự hợp tác và hổ trợ nhau giữa những đối tác kinh doanh cùng sự nổ lực tập trung đầu tư phát triển . 

- Đội ngũ những nhà nghiện cứu và đội ngũ nhân viên tài năng là một trong những tài sản quý giá nhất của Rainbow. Tất cả nhân viên làm việc từ bộ phận nghiên cứu , sản xuất , kinh doanh , marketing… đang phát triển mỗi ngày . Họ làm việc theo chiến lược cho tương lai và lòng nhiệt huyết đam mê đầy trách nhiệm , tìm hướng cho những xu thế mới của xã hội, đặt ra những chuẩn mực vượt trội mới . Kỳ vọng để mở ra những kết quả mang tính chất bền vững lâu dài , tối ưu, thiết thực cho cuộc sống phồn vinh . 

- Đánh thức ý tưởng – Cuộc sống phồn vinh 

- Ý tưởng mới – Công nghệ mới – Sản phẩm mới 

- Rainbow – Đối tác – Nhân viên

Tầm nhìn

Tầm nhìn của Công ty Rainbow Viet Nam trong thập kỷ mới đã được nêu rõ trong tuyên ngôn “Đánh Thức Ý Tưởng - Sáng Tạo Tương Lai - Cuộc Sống Phồn Vinh” . 

- Tầm nhìn này được phản ánh trong cam kết của Công ty Rainbow Việt Nam trong việc Đánh Thức Ý Tưởng cho cộng đồng , dựa trên ba thế mạnh chính của mình là “Ý tưởng mới “ – “ Sản phẩm mới “ và “ Chất lượng mới “ . Trong việc quãng bá những giá trị này của Rainbow đến với ba nhân tố chính trong mối quan hệ cốt lõi của Rianbow Việt Nam - Ngành thực phẩm - Đối tác và nhân viên . Thông qua những nổ lực này , Rainbow hy vọng sẽ tiếp tục xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn cũng như những kinh nghiệm sống phong phú cho tất cả mọi người . 

Rainbow Việt Nam đã vạch ra một kế hoạch cụ thể để có thể trở thành Công ty có được sản phẩm và dịch vụ tốt nhật hơn là Công ty đứng đầu về doanh thu và trở thành một trong năm thương hiệu được ưa chộng nhất đến năm 2020 . Để đạt được mục đích này, Rainbow đã xác định 3 phương pháp chiến lược trong việc quản lý, đó là “Đánh Thức Ý tưởng “ , “Quan hệ đối tác” và “ Cuộc sống phồn vinh ” 

Rainbow Việt Nam tin tưởng vào tương lai. Trên nền tảng của những thành công đã đạt được, chúng tôi sẽ tiếp tục khám phá những lĩnh vực mới như chăm sóc sức khỏe, dược phẩm ,thực phẩm . Rainbow quyết tâm sẽ trở thành một công ty dẫn đầu đầy Ý tưởng sáng tạo tại những thị trường mới và là một doanh nghiệp hàng đầu trong tương lai.

Chia sẻ