Đối tác

Rainbow tìm kiếm những đối tác, Nhà cung cấp cùng Rainbow phát triển dẫn dắt tương lai 

 Là nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực thực phẩm , Công ty Rainbow Việt Nam đang phát triển đến một kỷ nguyên mới trong việc phát triển sản phẩm, văn hóa doanh nghiệp và những đóng góp cho xã hội. 

Để có thể đạt được những mục tiêu của mình, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc xây dựng các mối quan hệ và đạt được sự ủng hộ của những nhà cung cấp, những đối tác hàng đầu . 

Công ty Rainbow Việt Nam tìm kiếm những đối tác đầy nhiệt huyết và cung cấp những Sản phẩm , Chính sách tốt nhật và hiệu quả kinh doanh tốt nhất để thiết lập quan hệ hợp tác . 

Hãy liên hệ với chúng tôi để trở thành đối tác của Công ty 

Chúng ta sẽ cùng nhau tạo dựng tương lai cho những sản phẩm chất lượng nhất . 

 Với các triết lý hợp tác với các đối tác, các nhà cung cấp như sau: 

- Cởi mở

- Công bằng

- Hai bên cùng có lợi

Chúng tôi,những người làm việc trong mội trường giao dịch Khách hàng của Công ty Rainbow Việt Nam hiểu rõ vai trò quan trọng của mình trong việc tạo thêm giá trị cho khách hàng. 

Trong nỗ lực quan trọng này, chúng tôi sẽ tiến hành tất cả những giao dịch với đối tác và các nhà cung cấp trong tinh thần trung thực, hợp tác để các bên cùng có lợi và cùng phát triển. Chúng tôi hiểu và tuân thủ theo quy định của luật pháp, của chính phủ và của doanh nghiệp. 

Nguyên tắc của Bộ phận giao dịch Khách hàng . 

Công ty Rainbow Việt Nam và các nhà cung cấp, các đối tác sẽ hợp tác trong tinh thần tất cả các bên cùng có lợi. 

Chia sẻ