Đối tác

Công ty Rainbow Việt Nam luôn tìm kiếm những đối tác đầy nhiệt huyết, mong muốn tạo dựng mối quan hệ dài hạn trên cơ sở những cam kết hợp tác và chia sẻ mục tiêu, trong tinh thần trung thực, hợp tác để các bên cùng có lợi và cùng phát triển. Chúng tôi hiểu và tuân thủ theo quy định của luật pháp, chính phủ và doanh nghiệp.

Hãy liên hệ với chúng tôi để trở thành đối tác của Công ty.

Chia sẻ