Cộng đồng

Chúng tôi cũng xem các trách nhiệm kinh tế, môi trường, và xã hội là các yếu tố chính trong việc quản lý bền vững của mình. Chúng tôi không ngừng nỗ lực xác định những đối tác khác nhau, xây dựng các mối quan hệ tích cực với họ, và trên hết là nâng cao giá trị cho cả công ty lẫn xã hội. 

Sự thành công của một Công ty không chỉ được đo lường bằng thành tựu kinh doanh mà còn bằng mức độ phục vụ tốt đến đâu,Chất lượng sản phẩm như thế nào, sự khác biệt tạo ra trong cuộc sống con người . 

Rainbow nhận trách nhiệm đóng góp phục vụ xã hội với tư cách là một công dân tốt , tích cực nghiên cứu cho những sản phẩm tốt để làm hài lòng người tiêu dùng . Với Rainbow Chúng tôi nhận trách nhiệm kinh doanh theo cách nâng cao chất lượng sản phẩm để phục vụ cuộc sống phồn vinh,hiện đại .Mọi thứ chúng tôi hoạt động định hướng trên muôn màu sắc của cuộc sống và lấy màu Vàng làm chủ đạo từ con người , sản phẩm,môi trường , chiến lược kinh doanh … 

Màu vàng: là màu của nắng mặt trời ấm áp. Nó đi liền với cảm giác thụ hưởng hạnh phúc. Nó còn là màu của sự thông thái và mạnh mẽ. Màu vàng mang lại cảm giác ấm áp, làm tăng sự thích thú và khả năng hoạt động trí óc. Màu vàng còn mang ý nghĩa danh dự và trung thành. 

Những phương thức quan trọng đảm bảo sự bền vững cho Rainbow Việt Nam: 

Kinh tế – Môi trường – Xã hội

- Quan hệ: Xây dựng quan hệ đối tác thành công

- Nhân viên: Nâng cao giá trị bằng huấn luyện đổi mới 

 - Khách hàng: phát triển các sản phẩm chất lượng cao và cải thiện sự hài lòng của khách hàng

 - Khách hàng: Tối đa hóa giá trị công ty bằng các hoạt động kinh tế hợp lý 

- Xã hội toàn cầu: Đóng góp giải quyết các vấn đề toàn cầu (cung cấp các sản phẩm sạch)

- Cộng đồng địa phương: Sự đóng góp xã hội hiệu quả nhằm quản lý danh tiếng và đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục

- Đối tác kinh doanh: Cải thiện tính cạnh tranh thông qua quan hệ, hợp tác cùng có lợi

- Xã hội: Kinh doanh công bằng và tuân thủ luật lệ.

Chia sẻ