Cộng đồng

Chúng tôi xem các trách nhiệm về kinh tế, môi trường, và xã hội là các yếu tố chính trong việc quản lý bền vững của mình. Chúng tôi không ngừng nỗ lực tìm kiếm những đối tác khác nhau, xây dựng các mối quan hệ tích cực và nâng cao giá trị cho cả công ty lẫn xã hội. 

Rainbow nhận trách nhiệm đóng góp phục vụ xã hội với tư cách là một công dân tốt , tích cực nghiên cứu cho những sản phẩm tốt để tăng mức độ hài lòng người tiêu dùng. Với Rainbow, chúng tôi nâng cao chất lượng sản phẩm để phục vụ một cuộc sống hiện đại.

Chúng tôi chọn màu chủ đạo là màu vàng: sự ấm áp của ánh nắng mặt trời. Nó đi liền với cảm giác thụ hưởng hạnh phúc, mang lại cảm giác ấm áp, làm tăng sự thích thú và khả năng hoạt động trí óc. Màu vàng còn tượng trưng cho danh dự và trung thành. 

Những phương thức quan trọng đảm bảo sự bền vững cho Rainbow Việt Nam: 

Chia sẻ