Showing all 5 results

Trà hòa tan là một loại bột trong đó nước được thêm vào, để pha lại nó vào một tách trà. Hình thức sớm nhất của trà hòa tan được phát triển ở Vương quốc Anh vào năm 1885.