Showing all 4 results

Cà phê phin giấy (Drip Bag coffee)  một dạng cà phê gói tiện dụng. Trong đó, cà phê rang xay sẽ được lưu trữ trong túi giấy lọc và túi lọc được sử dụng như một chiếc phin giấy khi pha.