Trụ sở:

Pongdrang, Krongbuk, Buôn Hồ, Đắc Lắc, VietNam

Văn phòng Chi Nhánh Miền Nam:

178 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

Tel : +84 254 355 2222

Email : contact@rainbow.com.vn