Tiếng Việt English China Giỏ hàng

coffee lion - cafe lion - cafe sach - cafe nguyen chat - cafe hoa tan - vung tau

Hotline:0906.665.679 - (+84)064.3.55.2222

Hệ Thống Nhượng Quyền Cà Phê LionNhượng Quyền Lion coffee

tem rang xay.jpg8_jpg.jpg230x240_20100130034932-82ADE72D.jpgcoffee Lion rainbow.com.vn.jpg coffee Lion rainbow.com.vn).jpglatte_macchiato Lion rainbow.com.vn.jpgcapuchino  Lion rainbow.com.vn.jpg

Bạn muốn tự mình kinh doanh, nhưng bạn không có nhiều ý tưởng táo bạo? Bạn muốn trở thành ông chủ, nhưng vì một lý do nào đó bạn không bắt tay vào cuộc? Bạn quan tâm đến việc thể hiện bản thân, nhưng bạn không muốn làm một mình hay bạn còn sợ rủi ro? Sao bạn không thử kinh doanh dựa trên thương hiệu đã nổi tiếng

Bản sắc thương hiệu là giá trị cốt lõi và đặc trưng của thương hiệu, là dấu ấn tồn tại trong tâm trí khách hàng một cách sâu đậm nhất và tạo nên khác biệt so với các thương hiệu khác. Xây dựng thương hiệu sẽ xoay quanh phần hồn là những giá trị cốt lõi đó để tạo dựng hình ảnh và những cam kết đối với khách hàng một cách nhất quán. Có thể nói, giá trị lớn nhất của hợp đồng thương hiệu nhượng quyền nằm ở việc chuyển tải bản sắc này đến người được nhượng quyền như là một lợi thế cạnh tranh ưu việt giúp họ xây dựng công việc kinh doanh một cách nhanh chóng nhất.

                                           CONFIDENTIAL PROFILE & FRANCHISE APPLICATION

BÍ MẬT THÔNG TIN & ỨNG DỤNG QUYỀN

  This application is NON – BINDING. It gives you and us a staring point to determine if our franchise is right for you. Please complete all items completely and clearly. The information you provide is confidential and does not obligate either party in any manner.

 Ứng dụng này là không ràng buộc (bắt buộc).Nó mang đến cho bạn và cho chúng tôi một điểm nhìn để xác định nhượng quyền thương mại của chúng tôi cho bạn là đúng. Xin vui lòng hoàn thành đầy đủ và rõ ràng tất cả các mục sau. Những thông tin bạn cung cấp được bảo mật và không bắt buộc bên nào  dưới bất cứ hình thức nào

Personal information Thông tin cá nhân

Fullname:Tênđầyđủ

Date of Birth:Ngày sinh

Residen Address Địa chỉ cư trú

Contactaddress Địachỉliên lạc

Telephone: Điện thoại bàn              

 Cell phone: Di động

Best time to call (thời gian thích hợp lien lạc) : AM …………… PM …………

E–mail:ịa chỉ email

Social Security Number( giống số CMND ).

MaritalStatus: tình trạng hôn nhân

Spouse’s Occupation:Nghề nghiệp của vợ hoặc chồng

Number of Dependents(số người phụ thuộc)...

Employment history Những công việc đã làm trước đây (lịch sử công việc)

Present Occupation: Công việc hiện tại

Position: Chức vụ/vị trí

How long: thời gian làm bao lâu

Company name: Tên Cty

.Address: Địa chỉ.

iness telephone: DT lien lạc trong công việc………

.Current Annual Salary: $ Mức lương hiên tại hàng năm

revious 5 Years Employment:Việc làm 5 năm trước   Company Cty

Title vị trí.

 Education Họcvấn

Date of Employment Ngày làm

 Ending Salary mức lương cuối cùng

 Schools Attended các trường đã học

Number of Years số năm học :

        Degree Attained

Bằng cấp đạt được

Describe any training in sales, management, retailing or other business you have had:

Miêu tả bất kỳ khóa huấn luyện/đào tạo nào trong kinh doanh, quản lý hoặc các ngành kinh doanh khác bạn đã được học

Describe any experience that would help you run Lion Coffees franchise:

Miêu tả bất kỳ kinh nghiệm nào mà giúp bạn mở/lập nhượng quyền thương mại Lion coffee   

References  Người tham khảo (người thứ 3 để kiểm tra thông tin)

Please list 3 persons or business references: Vui lòng điền tên 3 người bất kỳ/người tham chiếu trong công việc

 

Full name

Address

Telephone

Years know

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

  Please list 5 credit references: (5 người mà bạn tín nhiệm)

 

Company name

Address

Telephone

Account Number

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 Personal Financial Information  thông tin tài chính cá nhân

Assets tài sản

Số tiền Amount

Cash tiền mặt

(on hand or in banks) có sẵn hoặc trong ngân hàng

$

Stocks, Bonds, Money market Funds

Chứng khoán, trái phiếu, quỹ tiền tệ

$

Accounts / Notes receivable tài khoản

(convertible to cash in 90 days) có thể chuyển sang tiền mặt trong 90 ngày

$

Real Estate Bất động sản

(excluding personal residence)

$

Automobiles (from 4 seats up)

$

Other asset (itemize)

$

 

 

          Tổng tài sản                         Total assets

$

         Net worth (Total assets – Total liabilities)

 

Liabilities /Nợ

Amount

Notes payable to banks

Phiếu/lệnh có thể trả NH

$

Notes payable to others ...trả cho người khác (unsecured)

$

Accounts & Bills due

hóa đơn đến hạn

$

Taxes due

Thuế đến hạn

$

Mortgages payable on real estate

Tài sản thế chấp về Bất động sản

$

Interest payable

Lãi có thể trả

$

Other liabilities (itemize)

Nợ khác

$

             Tổng nợ                   Total liabilities

$

$

 Personal Financial Information

Have you ever declared bankcrupcy?         

 Có bao giờ bạn tuyên bố phá sản?     

Yes ,No

 Are you currently involved in any lawsuits or legal action?  

Có bao giờ bạn lien quan đến luật sư hoạc việc kiện tụng

Yes., No If Yes, please explain:

Có, giải thíchPlease list the names of any and all business in which you have had a substantial ownwership interest, including partnerships, corporations or limited liability corporations.

Xin liệt kê tên của bất kỳ hoặc tất cả lĩnh vực kinh doanh trong đó bạn đã sở hữu, quan tâm bao gồm quan hệ đối tác, các tập đoàn, Tổng Công ty trách nhiệm hữu hạn.

Personal Financial Information

What area (s) are you interested in:

Những phạm vi nào bạn quan tâm

  1st choice: chọn lựa 1..............................................................................

   2nd choice:................................................................................................

   3rd choice:................................................................................................            

Will you devote full time to this business? Bạn sẽ dành hết thời gian cho công việc này?

Yes ....................  No ............................................................

If No, please explain: Nếu không, hãy giải Thích............................................................

Will your spouse be involved in this business? Vợ hay chồng bạn sẽ có liên quan đến công việc này?

 Yes ....................  No ............................  N/A:...............................

Are you considering a partner? Bạn có đang xem xét tìm 1 đối tác?

Yes ..................................................  No...............................

If Yes, Who: nếu  có , người đó là ………..

Do you have a financial source? Bạn có nguồn tài chính nào thêm không?

Yes ....................  No ............................

If Yes,please provide contact information:

Nếu có, cho thêm thông tin để liên lạc....................................................

As a franchise Owner/Operator, what sources of outside income would you have during the first year of operation?    Khi đã được nhượng quyền thương mại là một chủ sở hữu / nhà điều hành thì những nguồn nào lànguồn thu nhập bên ngoài mà bạn sẽ có trong năm đầu tiên hoạt động?         

Yes,no………………..........................................................................

If Yes, please provide information: Nếu có, hãy cho thêm thôngtin................................................

If awarded a franchise, when would you plan to open?

Nếu được nhượng quyền thương mại, bạn dự định khi nào sẽ hoạt động?...................................................................................................

I authorize the release and verification of any and all credit information to Rainbow of Lion Coffees Viet Nam. I understand that the release of such information does not constitute a consumer transaction and this information will remain in the strict confidence of Rainbow. I certify that the information provided in this application is true and complete. Completion of this application places no continuing obligation on Rainbow. or the person completing the form.

Tôi ủy quyền việc phát hành, kiểm tra bất kỳ và toàn bộ thông tin cho Công ty Rainbowngười nhượng quyền Nhan hieu Lion.

Tôi hiểu trong đơn này là đúng và đầy đủ
Việc hoàn thành ứng dụng này không bắt buộc Công ty  Rainbow hoặc những người điền vào mẫu đơn.

Name: Tên ..

Date Ngày…………………………………

Signature:.................................................

Chữ ký


Thông tin liên quan

mat kinh vung tau mắt kính vũng tàu thiet ke web vung tau ford vung tau ford vung tau ford vung tau ford vung tau ford vung tau ford vung tau sua nha vung tau sua nha vung tau mai hien vung tau cua cuon vung tau sua chua xe hoi vung tau sua chua oto vung tau bao hiem xe hoi vung tau xe ford 16 cho hoa tuoi vung tau hoa dep vung tau loc nuoc vung tau may loc nuoc vung tau loc nuoc a chau noi that vung tau tam op pima keo hylomar súng gõ rỉ