Tiếng Việt English English Giỏ hàng

coffee lion - cafe lion - cafe sach - cafe nguyen chat - cafe hoa tan - vung tau

热 线:0906.665.679 - (+84)064.3.55.2222

公司 RAINBOW


地 址

Pongdrang, Krongbuk, Buôn Hồ,
Đắk Lắk,Việt Nam.

热 线:(064) 355.2222

电 话:+(064) 3580.120

传 真:(064) 3583.783

邮 件: sales@rainbow.com.vn

邮 件: contact@rainbow.com.vn

178 Nam Kỳ Khởi Nghĩa 街 头 , 病 房 Thắng Tam
Vũng Tàu 城 市, Bà Rịa - Vũng Tàu 省.

热 线:(064) 355.2222

电 话:+(064) 3580.120

传 真:(064) 3583.783

邮 件: quocchinh.rainbow@gmail.com

发 送 邮 件

全 名*
邮 件*:
电 话:
内 容*